Onze crew

Algemene voorwaarden

Afspraak inplannen of andere vragen?!

Algemene Voorwaarden voor
www.gsandgents.com

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.gsandgents.com , zoals deze beschikbaar is gesteld door G’s And Gents .In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van G’s And Gents is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij G’s And Gents.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met G’s And Gents te mogen claimen of te veronderstellen.

G’s And Gents streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud opĀ onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. G’s And Gents aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.gsandgents.com op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt opĀ algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.

Dinsdag - Zaterdag

10:00 – 18:00

Maandag & Zondag

Op afspraak

Ons adres

Ambachtsgaarde 24
2542 EE Den haag

Contact Informatie

Interesse?

Maak een afspraak.

Deze website maak gebruik van cookies voor een beterewebsite en gebruikservaring!